CSR Politik

Formål

Midtjysk Albyg A/S (MA) vil være en ledende byggevirksomhed, der skaber unikke og langsigtede løsninger for vores kunder samt sætter dagsordenen i vores branche, når det handler om kvalitet og ordentlighed.

For at opnå visionen, er det væsentlig, at have klare definitioner for virksomhedens politik, holdninger og initiativer for en række punkter relateret til CSR. I alle punkter tages der udgangspunkt i MA’s værdier, som er:

Kundefokus

 • Kunden er i centrum og vi er ærlige og gennemsigtige

 

Ordentlighed

 • Vi er imødekommende og venlige
 • Vi udviser respekt for den enkelte og for hinanden
 • Vi er til at stole på

Langvarige relationer 

 • Åbenhed omkring processer
 • Evaluering af samarbejde
 • Proaktiv fremfor reaktiv

 

Faglighed

 • Fokus på enkelte markeder fremfor alle markeder
 • Vi kan afvise opgaver, vi ikke har kompetencer til at udføre

Kundefokus

 • Kunden er i centrum og vi er ærlige og gennemsigtige

 

Ordentlighed

 • Vi er imødekommende og venlige
 • Vi udviser respekt for den enkelte og for hinanden
 • Vi er til at stole på

 

Langvarige relationer 

 • Åbenhed omkring processer
 • Evaluering af samarbejde
 • Proaktiv fremfor reaktiv

 

Faglighed

 • Fokus på enkelte markeder fremfor alle markeder
 • Vi kan afvise opgaver, vi ikke har kompetencer til at udføre

Gyldighed

Politikken er gældende for alle ansatte ved Midtjysk Albyg A/S (MA) samt eksterne samarbejdspartnere i det omfang det er muligt at håndhæve på områderne. CSR-politikken revideres årligt ved den årlige drøftelse om arbejdsmiljøet og ledelsen evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Områder:

MA har valgt at definere politik for nedenstående punkter:

Gyldighed

Politikken er gældende for alle ansatte ved Midtjysk Albyg A/S (MA) samt eksterne samarbejdspartnere i det omfang det er muligt at håndhæve på områderne. CSR-politikken revideres årligt ved den årlige drøftelse om arbejdsmiljøet og ledelsen evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Områder:

MA har valgt at definere politik for nedenstående punkter:

Samfundsansvar

Påvirkning af miljø og klima samt bæredygtighed

 • MA forsøger i samarbejde med kunderne at bygge så klimavenligt som muligt. Herunder at vælge den løsning og de materialer, der efterlader mindst mulige CO2-aftryk samt at følge lovgivning i forhold til indberetning til LCA. MA forsøger at bruge løsninger, hvor genanvendelighed er i højsæde således at også nedbrydning kan ske klimavenligt.

 

Socialt ansvar

 • MA udviser socialt ansvar ved at ansætte lærlinge, tilbyde seniorordninger samt stillinger til medarbejdere på deltid og/eller i fleksjob.
 • MA involverer sig i lokalmiljøet ved at støtte foreninger og lokale leverandører

 

Medarbejderforhold og mangfoldighed, fastholdelse, trivsel og uddannelse

 • MA tilsigter at ansætte kompetente medarbejder uden skelen til køn, alder eller fysiske begrænsninger.
 • Det er væsentligt for MA at fastholde medarbejdere længst muligt. Derfor vil medarbejderen opleve en nær relation til nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant, så det sikres, at eventuel mistrivsel eller ønske om udvikling italesættes, så der kan ageres på det rettidigt.
 • Arbejdsmiljøorganisationen udvikles dynamisk i forhold til forholdene i virksomheden, så arbejdsmiljørepræsentanterne kan være tæt på de kolleger, de repræsenterer.
 • Sikkerhed på byggepladser tænkes ind i alle aspekter fra start projektering til drift af bygningen.
 • Alle medarbejderes uddannelse og kurser er registreret og det sikres, at der løbende uddannes i dels lovpligtige uddannelser dels ønsker til udvikling af kompetencer.
 • Medarbejderes trivsel vægtes højt. AMO og ledelse gennemfører jævnligt trivselsundersøgelse, APV-kortlægning og MUS, ligesom der arrangeres torsdagsbar og sociale arrangementer af personaleforeningen.

 

Respekt for menneskerettigheder

 • MA lægger stor vægt på, at menneskerettigheder respekteres. Herunder specielt i forhold til arbejdsvilkår. Dansk lovgivning i forhold til arbejdstid og -løn samt ferie m.v. og arbejdsmiljø overholdes. Dette sikres gennem et tæt samarbejde med de faglige organisationer og arbejdsmiljøorganisationens kendskab til lovgivning og best practice via uddannelse og deling i netværk.
 • Underentreprenører under MA’s ledelsesret skal ligeledes leve op til krav i forhold til mindsteløn og arbejdsvilkår – dette gælder også ved udenlandsk arbejdskraft. Underentreprenører forpligter sig kontraktuelt til dette.

Samfundsansvar

 

Påvirkning af miljø og klima samt bæredygtighed

 • MA forsøger i samarbejde med kunderne at bygge så klimavenligt som muligt. Herunder at vælge den løsning og de materialer, der efterlader mindst mulige CO2-aftryk samt at følge lovgivning i forhold til indberetning til LCA. MA forsøger at bruge løsninger, hvor genanvendelighed er i højsæde således at også nedbrydning kan ske klimavenligt.

 

Socialt ansvar

 • MA udviser socialt ansvar ved at ansætte lærlinge, tilbyde seniorordninger samt stillinger til medarbejdere på deltid og/eller i fleksjob.
 • MA involverer sig i lokalmiljøet ved at støtte foreninger og lokale leverandører

 

Medarbejderforhold og mangfoldighed, fastholdelse, trivsel og uddannelse

 • MA tilsigter at ansætte kompetente medarbejder uden skelen til køn, alder eller fysiske begrænsninger.
 • Det er væsentligt for MA at fastholde medarbejdere længst muligt. Derfor vil medarbejderen opleve en nær relation til nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant, så det sikres, at eventuel mistrivsel eller ønske om udvikling italesættes, så der kan ageres på det rettidigt.
 • Arbejdsmiljøorganisationen udvikles dynamisk i forhold til forholdene i virksomheden, så arbejdsmiljørepræsentanterne kan være tæt på de kolleger, de repræsenterer.
 • Sikkerhed på byggepladser tænkes ind i alle aspekter fra start projektering til drift af bygningen.
 • Alle medarbejderes uddannelse og kurser er registreret og det sikres, at der løbende uddannes i dels lovpligtige uddannelser dels ønsker til udvikling af kompetencer.
  Medarbejderes trivsel vægtes højt. AMO og ledelse gennemfører jævnligt trivselsundersøgelse, APV-kortlægning og MUS, ligesom der arrangeres torsdagsbar og sociale arrangementer af personaleforeningen.

 

Respekt for menneskerettigheder

 • MA lægger stor vægt på, at menneskerettigheder respekteres. Herunder specielt i forhold til arbejdsvilkår. Dansk lovgivning i forhold til arbejdstid og -løn samt ferie m.v. og arbejdsmiljø overholdes. Dette sikres gennem et tæt samarbejde med de faglige organisationer og arbejdsmiljøorganisationens kendskab til lovgivning og best practice via uddannelse og deling i netværk.
 • Underentreprenører under MA’s ledelsesret skal ligeledes leve op til krav i forhold til mindsteløn og arbejdsvilkår – dette gælder også ved udenlandsk arbejdskraft. Underentreprenører forpligter sig kontraktuelt til dette.

Antikorruption og overholdelse af lovgivning (revision og kontrol)

 • MA har nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse. Det betyder, at ansatte har ret til at tilsidesætte et salg, hvis det indebærer krav om bestikkelse. Ledelsen støtter medarbejdere i dette og det gøres ved ansættelse klart, at man ikke modtager reprimander for at involvere ledelsen, hvis man bliver bekendt med forhold, der strider imod denne politik.
 • MA sikrer, at lovgivning overholdes. Dette gennem et nært forhold til de faglige organisationer samt medlemskab af DI.
 • Den arbejdsmiljøansvarlige kontrollerer ugentligt, om der sker lovændringer, der kræver ændringer og/eller tilføjelser i processer og procedurer.

Antikorruption og overholdelse af lovgivning (revision og kontrol)

 • MA har nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse. Det betyder, at ansatte har ret til at tilsidesætte et salg, hvis det indebærer krav om bestikkelse. Ledelsen støtter medarbejdere i dette og det gøres ved ansættelse klart, at man ikke modtager reprimander for at involvere ledelsen, hvis man bliver bekendt med forhold, der strider imod denne politik.
 • MA sikrer, at lovgivning overholdes. Dette gennem et nært forhold til de faglige organisationer samt medlemskab af DI.
 • Den arbejdsmiljøansvarlige kontrollerer ugentligt, om der sker lovændringer, der kræver ændringer og/eller tilføjelser i processer og procedurer.