ANSVARLIGHED

Energieffektive og miljøvenlige løsninger, skal også være holdbare i fremtiden

Vi tager ejerskab på udviklingen af ansvarlige løsninger, der kan accelerere de grønne muligheder og ambitioner.

Når vi snakker om fremtidssikring af byggeriet, så tænker vi det ind i mere end én forstand.

Vi hjælper vores kunder med løsninger, der dækker ambitioner og udviklingsplaner de næste mange år, men som også tænker ansvarligheden ind. Det gør, at vi bygger på en måde, som favner mere end de forretningsmæssige behov, men som også holder fokus på klimaaftryk, livstidsberegninger og energieffektivitet.

Ansvarligt byggeri er blevet et integreret element for det moderne byggeri. Hos Midtjysk Albyg har vi dyb indsigt og erfaring med grønne muligheder, som dækker både vores kunders behov til miljøansvarlighed, men som også kan imødekomme deres kunders krav.

Ansvarlighed i byggeriet

Vi tilbyder mange forskellige muligheder, når det drejer sig om ansvarligt byggeri, og vi er meget engageret i at hjælpe vores kunder med at få de helt rigtige løsninger implementeret. Derfor tænker vi miljørådgivning hele vejen fra tegnestue til indkøb, så det bliver en central del af processen.

Et eksempel på vores ansvarlige muligheder er brugen af træelementer, som har mange grønne fordele i både selve byggeriet, men også i transporten og andre aspekter af processen. Det gør, at de har et betydeligt mindre klimaaftryk end f.eks. de klassiske betonelementer.

Vi byggede i 2021 vores eget domicil i præfabrikerede træelementer, fordi vi gerne vil være med til at brede budskabet ud omkring de mange fordele ved netop denne måde at bygge på. Det gør også, at vi kender alle detaljerne – store som små.

Midtjysk Albyg og FN’s verdensmål

Vi arbejder aktivt med at omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i vores projekter, og vi ønsker at medvirke til, at bæredygtighed og social ansvarlighed kommer på dagsordenen i vores branche. Vi arbejder efter mange, men her er et par stykker, vi gerne vil fremhæve.

At skabe et godt arbejdsmiljø

Vi sikrer vores virksomhed har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Alle har ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overensomkost og lovgivning. Vi optimerer trivsel og arbejdsglæde ved at involvere og støtte medarbejderne i både sundhedsfremmende aktiviteter og sociale arrangementer, som styrker sammenholdet i vores virksomhed. Vi forebygger og håndterer stress, og vi sikrer at medarbejderne får mulighed for faglig udvikling. Slutteligt har vi altid et stort fokus på sikkerheden på arbejdspladsen, hvor vi vil være førende i branchen.

At fremme bæredygtige og moderne byggeløsninger

I byggebranchen kan vi nok ikke kalde os bæredygtige, men vi vil være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Vi vil bidrage til den grønne omstilling i byggeprocessen ved drive implementering at mere energieffektive løsninger samt mere fokus på livstidsberegninger og holdbarhed. Vi arbejder desuden kontinuerligt med at fremme byggeri med solceller, høj isoleringsværdi, varmepumper, regnvandsopsamling, ansvarlige materialevalg, etc.

At tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar

Vi er aktive og engagerer os i lokalsamfundet. Vi tilbyder en rummelig arbejdsplads med plads til alle uanset køn og alder, og vi er med til at løse opgaven med fastholdelse på arbejdsmarkedet. Vi er en inkluderende virksomhed og skaber rum og gode vilkår for ansatte med nedsat arbejdsevne som f.eks. fleksjobbere og senior ansatte.

At udvikle vores virksomhed i en grønnere retning

Vi vurderer miljøpåvirkningen som led i planlægning af fremtidige byggeprojekter. Hermed gør vi en indsats for at nedbringe vores samlede CO2 udledning ved bl.a. at reducere spild og minimere ressourceforbrug, optimere affaldssortering og genanvendelse og tage aktiv del i udviklingen af bæredygtige byggemetoder og koncepter.

Nogle af vores ansvarlige byggerier

Det har været meget vigtigt for os at skabe et energi neutralt byggeri, og det har Midtjysk Albyg taget 100% seriøst. Gulvvarmen er trukket via luft til vandsystem, og det fungerer perfekt. Der er monteret 2 x 6 kW solceller til den strøm vi skal bruge, samt 6 solceller til varmt vand på taget. Alt dette er gennemført af det faste VVS-team hos Midtjysk Albyg, og også her har vi været meget tilfredse.

Vi har haft Midtjysk Albyg til at bygge for os flere gange nu, og har været godt tilfreds og derfor også valgt dem denne gang. Det er vigtigt for os at omtanke for miljøet er med i alle vores arbejdsprocesser, og har derfor også dette med i overvejelserne da vi skulle bygge nyt domicil. Også her har Midtjysk Albyg været en god sparringspartner og været med til at tage beslutningen om at vi skulle bygge med præfabrikerede træelementer.