ANSVARLIGHED

Energieffektive og miljøvenlige løsninger, skal også være holdbare i fremtiden

Vi tager ejerskab på udviklingen af ansvarlige løsninger, der kan accelerere de grønne muligheder og ambitioner.

Når vi snakker om fremtidssikring af byggeriet, så tænker vi det ind i mere end én forstand.

Vi hjælper vores kunder med løsninger, der dækker ambitioner og udviklingsplaner de næste mange år, men som også tænker ansvarligheden ind. Det gør, at vi bygger på en måde, som favner mere end de forretningsmæssige behov, men som også holder fokus på klimaaftryk, livscyklus analyse (LCA) og energieffektivitet.

Ansvarligt byggeri er blevet et integreret element for det moderne byggeri. Hos Midtjysk Albyg har vi dyb indsigt og erfaring med grønne muligheder, som dækker vores kunders behov til miljøansvarlighed.

Ansvarlighed i byggeriet

Vi tilbyder mange forskellige muligheder, når det drejer sig om ansvarligt byggeri, og vi er meget engageret i at hjælpe vores kunder med at få de helt rigtige løsninger implementeret. Derfor tænker vi miljørådgivning hele vejen fra tegnestue til indkøb, så det bliver en central del af processen.

Et eksempel på vores ansvarlige muligheder er brugen af træelementer, som har mange grønne fordele. Ikke blot i selve byggeriet, men også i transporten hvor det er vigtigt at materialer produceres så lokalt som muligt og ikke fragtes over store afstande verden rundt. Vores koncept med træelementbyggeri tilrettelægges allerede i den indledende produktionsplanlægning således at elementstørrelser matcher de tilladte dimensioner for fragt på lastbil og kan derved udnytte lastbilens lastemål optimalt. Bl.a. dette gør, at træelementer har et mindre klimaaftryk end f.eks. de klassiske betonelementer.

Vi byggede i 2021 vores eget domicil i præfabrikerede træelementer, fordi vi gerne vil være med til at brede budskabet ud omkring de mange fordele ved netop denne måde at bygge på. Det gør også, at vi kender alle detaljerne – store som små.

Midtjysk Albyg og FN’s verdensmål

Vi arbejder aktivt med at omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i vores projekter, og vi ønsker at medvirke til, at bæredygtighed og social ansvarlighed kommer på dagsordenen i vores branche. Vi arbejder efter mange, men her er et par stykker, vi gerne vil fremhæve.

Verdensmål nr. 3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Indikator 3.8.1
Dækningsgrad af essentielle sundhedsydelser. Vi har sikret sundhedsordning for alle medarbejdere, der sikrer hurtig diagnosticering af både fysiske og psykiske lidelser.

Verdensmål nr. 4. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring

Indikator 4.3.1
Deltagelsesrate for unge og voksne i formel og uformel uddannelse og undervisning inden for de foregående 12 måneder: Vi har stor fokus på at opfylde vores medarbejderes ønsker til efteruddannelse og sikrer at de har deltaget i lovpligtige kurser.

Indikator 4.7.1
Graden af integration af uddannelse for bæredygtig udvikling: Byggeriet står for 70% (2023) af den samlede CO2 udledning og det er derfor væsentligt, at vi er med til at gå forrest i udvikling af mere bæredygtige løsninger. Dette sikrer vi bla. ved løbende at uddanne medarbejdere indenfor bæredygtigt byggeri.

Verdensmål nr. 7. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Indikator 7.2.1
Andel af vedvarende energi i det samlede endelige energiforbrug. For at spare på jordens ressourcer skal vi sikre brug af vedvarende energi. For at styrke dette arbejder vi på at udvikle byggerier, der dels er mere energieffektive dels bruger vedvarende energi. I vores eget domicil bruger vi forsyningsselskaber, der kan sikre os brug af vedvarende energi og vi har etableret jordvarmeanlæg

Verdensmål nr. 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Indikator 12.5.1
National genanvendelsesrate, ton af genanvendt materiale. Da vi ikke så gerne ser, at vores profiltøj med logo ender i genbrugsforretninger, har vi indgået aftale om indsamling af tøj, sko m.v., der gennem RE:TURN projektet sendes fra hele Europa til central virksomhed i Tyskland, der sikrer maksimal genanvendelse af de forskellige fibre. Vi har indgået aftale med affaldshåndteringsvirksomhed, der sikrer maksimal genanvendelse af affaldsfraktioner fra vores større byggerier samt på vores firmaadresse.

Nogle af vores ansvarlige byggerier

Det har været meget vigtigt for os at skabe et energi neutralt byggeri, og det har Midtjysk Albyg taget 100% seriøst. Gulvvarmen er forsynet via luft til vandsystem, og det fungerer perfekt. Der er monteret 2 x 6 kW solceller til den strøm vi skal bruge, samt 6 solcellepaneler til varmt vand på taget. Alt dette er gennemført af det faste VVS-team hos Midtjysk Albyg, og også her har vi været meget tilfredse.

Vi har haft Midtjysk Albyg til at bygge for os flere gange nu, og har været godt tilfreds og derfor også valgt dem denne gang. Det er vigtigt for os at omtanke for miljøet er med i alle vores arbejdsprocesser, og har derfor også dette med i overvejelserne da vi skulle bygge nyt domicil. Også her har Midtjysk Albyg været en god sparringspartner og været med til at tage beslutningen om at vi skulle bygge med præfabrikerede træelementer.

Sekundaert_Logo_NO1_MA_RGB-03

Midtjysk Albyg A/S's domicil er opført i præfabrikerede træelementer, som et led i den grønne omstilling hvor der sættes fokus på bæredygtigt byggeri og lavt energiforbrug. Der er valgt censorstyret LED belysning i både administrationsbygningen og hallerne. Som ventilation i administrationen er der valgt CAV/VAV anlæg med luftskifte 3 gange i timen , med CTS styring. Domicilbyggeriet opfylder kravene til Energiklasse 2020 samt lav emissionsklassen.