| |

Vi tager ansvar for vores allesammens fremtid

Hos Midtjysk Albyg A/S tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi allesammen er en del af. Vi tror på at en sund forretning, samfundsansvar og bæredygtighed går hånd i hånd. Det underbygger vi bl.a. ved nedenstående tiltag.

Vi har taget et vigtigt valg. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund og vores branche. Vi tror på, at vi med en bæredygtig ledelse af virksomheden, kan være med til at gøre en positiv forskel for mennesker, klima, jorden og lokalsamfundet.

Midtjysk Albyg og FN's verdensmål

Vi vil arbejde aktivt med at omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i vores virksomhed, og vi ønsker at medvirke til, at bæredygtighed og social ansvarlighed kommer højt på dagsordenen i vores branche.

Vores fokusområder vil derfor være:

✓ At skabe et godt arbejdsmiljø

Vi vil sikre at vores virksomhed har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi vil optimere trivsel og arbejdsglæde ved at involvere og støtte medarbejderne i både sundhedsfremmende aktiviteter og sociale arrangementer som styrker sammenholdet. Vi vil forebygge og håndtere stress, og vi vil sikre at medarbejderne får mulighed for faglig udvikling.

✓  At tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar

Vi vil være en aktiv og engageret medspiller i lokalsamfundet, og støtte op om lokale initiativer. Vi vil tilbyde en rummelig arbejdsplads med plads til alle uanset køn og alder, og være med til at løse opgaven med fastholdelse på arbejdsmarkedet. Vi vil være en inkluderende virksomhed og skabe rum og gode vilkår for ansatte med nedsat arbejdsevne som f.eks. fleksjobbere og senior ansatte.

✓ At tage ansvar for fremtidens arbejdskraft

Vi har altid mindst 4-5 lærlinge ansat, da vi har et ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Fremadrettet bliver der hårdt brug for kvalificerede håndværkere, og Midtjysk Albyg gør en stor indsats for at uddanne kompetente og dygtige tømrere, som allerede under uddannelsen får en viden om bæredygtige metoder, ressource minimering og genanvendelsesmuligheder.

At sikre ordentlige forhold og en sikker arbejdsplads til vores medarbejdere
Hos Midtjysk Albyg har alle medarbejdere ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, der overholder gældende overenskomst og lovgivning på området. Desuden skal sikkerheden på vores arbejdspladser være i orden, og derfor vil vi ikke kun overholde arbejdsmiljø-lovgivningen – vi vil være en førende virksomhed, når det gælder vores medarbejderes sikkerhed.

At have fokus på udvikling, innovation og fremme bæredygtig industrialisering

Vi vil arbejde med risikoledelse og skabe en dynamisk og robust virksomhed, som tilpasser sig i en omskiftelig verden. Vi vil skabe klare mål og belyse risici ved alle mulighederne, og herved optimere vore ressourcer til at være mere effektive og bæredygtige til gavn for både os og samfundet.

✓ At have fokus på at udvikle vores virksomhed i en grønnere retning

Vi vil vurdere miljøpåvirkningen som led i planlægning af fremtidige byggeprojekter. Hermed gøre en indsats for at nedbringe vores samlede CO2 udledning ved bl.a. at reducere spild og minimere ressourceforbrug, optimere affaldssortering og genanvendelse og tage aktiv del i udviklingen af bæredygtige byggemetoder og koncepter.