Støbearbejde

Et godt fundament

Erfarne, engagerede og selvstændige egne støbesjak er med til at sikre et godt fundament for byggeriet. Terrændæk isoleres med isoleringstyper og tykkelser iht. kundens behov og kravene i bygningsreglementet.