Ansøgning om byggetilladelse

Midtjysk Albyg hjælper også gerne med ansøgning om en byggetilladelse.

Når der er indgået en skriftlig aftale med kunden udfærdiger tegnestuen et myndighedsprojekt; Det vil sige de nødvendige tegninger, energirammeberegninger m.v.

Før du kan få en byggetilladelse, skal du have udarbejdet en byggeansøgning og sende den til kommunens vurdering og godkendelse. Det er vigtigt, at ansøgningen er så fyldestgørende som mulig, da det ellers kan påvirke og forlænge sagsbehandlingstiden.
Det er dette arbejde vi kalder et myndighedsprojekt.