Projektforløb ved erhvervsbyggeri

13 rigtige!

Hos Midtjysk Albyg A/S har vi 40 års erfaring i at bygge alle typer for erhvervsbyggeri for tilfredse kunder i hele Vestjylland og resten af Danmark. Vi er fuldt ud bevidste om, at de fleste af vores kunder kun har lidt eller ingen erfaring i at bygge. Derfor har vi sammensat 13 punkter, der hjælper dig igennem alle byggeriets faser. Fra idé til færdigt byggeri.

1. Idé


Går I med planer om at bygge nyt domicil, lagerhal eller ny produktion, eller blot bygge til eller få tilrettet jeres bestående faciliteter, så er det en god ide at rådføre jer med en salgskonsulent fra Midtjysk Albyg A/S.

2. Forslag


I kan uforpligtende få besøg af en af vore salgskonsulenter, som lytter til jeres idéer og tanker. Efter en grundig gennemgang tager konsulenten opgaven med hjem og får, via vore dygtige medarbejdere på tegnestuen, udarbejdet et skitseforslag. Hvis forslaget godkendes af jer, udarbejder vi efterfølgende et konkret tilbud.

3. Aftale


Vi håber naturligvis at vort skitseforslag og tilbud modsvarer jeres forventninger. I bekræftende fald indgår vi en skriftlig aftale (kontrakt) om udførelsen af opgaven. Vi giver gerne referencer til kunder, som vi tidligere har bygget for, således I kan føle tryghed ved Midtjysk Albyg A/S, inden I sætter jeres underskrift på kontrakten.

4. Projekt


Når kontrakten er underskrevet, går vores tegnestue i gang med at udarbejde de færdige projekttegninger, statiske beregninger, energirammeberegninger m.v. til myndighederne.

5. Tilladelse


Når materialet er klar, sørger Midtjysk Albyg A/S for, at der indsendes en byggeansøgning til kommunen med det materiale, der høres til. Undervejs i forløbet kontakter vi relevante myndigheder og får afklaret eventuelle uoverensstemmelser. Når byggetilladelsen foreligger, er vi klar til at stikke spaden i jorden.

6. Byggestart


Ved byggestart holdes der et koordineringsmøde, hvor den endelige tidsplan aftales, og jordarbejdet kan gå i gang. Vi råder over en bred og velholdt maskinpark.

7. Støbe


Støbearbejdet udføres af dygtige, kvalitetsbevidste og erfarne håndværkere, som hovedregel vore egne medarbejdere. Kloakarbejdet varetages af fast sammenarbejdspartner

8. Tømrer


Tømrerarbejdet udføres af vore dygtige og kvalitetsbevidste medarbejdere, der har stor erfaring fra lignende opgaver.

9. Mekanik


Entrepriser som f.eks. VVS, el, ventilation og maler udføres af faste, stabile samarbejdspartnere, som til enhver opgave bliver målt på kvalitet og konkurrenceevne.

10. Aflevering


Før aflevering af byggeriet foretages der en mangelgennemgang. Efter udførelse af evt. mangler udarbejdes der et afleveringsdokument, som underskrives af begge parter. Herefter er byggeriet klar til at blive taget i brug.

11. Kvalitetssikring


Når byggeriet er afleveret, udarbejder Midtjysk Albyg A/S en kvalitetssikringsmappe med drift og vedligehold, som udleveres og gennemgåes med kunden.

12. 1 år


1 år efter afleveringen indkalder Midtjysk Albyg A/S til første års gennemgang.

13. 5 år


5 år efter afleveringen indkalder Midtjysk Albyg A/S til fem års gennemgang.

Byg nyt med Midtjysk Albyg – byggefirma med stor erfaring i erhvervsbyggeri!
Lagerhal – produktionslokaler - kontorbygning – domicil – showroom – butik – sportshal.