<

Midtjysk Albyg A/S har afleveret byggeriet til Lachenmeier Monsun A/S31-01-2019 - 09:02

Vi har nu overdraget byggeriet af lager, produktionshal, mellembygning og overdækket areal på i alt 5714 m² til bygherre Lachenmeier Monsun A/S.

Vores kunder er ved at tage de nye inspirerende erhvervslokaler i brug og vi er meget stolte af resultatet.

<