Udtalelser

Her kan du læse et udpluk af udtalelser fra vores tidligere kunder:Midtjysk Albyg A/S opførte i perioden januar - oktober 2016 vores hus i Mejrup. Huset blev bygget på baggrund af egne skitsetegninger, som Midtjysk Albyg A/S havde arbejdet videre med og færdigtegnet.
"Byggeriet blev gennemført via god og konstruktiv dialog med Midtjysk Albyg A/S. Gennem hele forløbet er der blevet lyttet til vores ønsker og behov, og løbende gennem byggeprocessen er projektet blevet tilpasset vores ønsker, uden at der er kommet ubehagelige ekstraregninger. Vi har gennem hele byggeriet kunne stole på Midtjysk Albyg A/S, og tidsplanen for byggeriet er blevet overholdt.
Gennem hele byggeperioden har der med 14 dages interval været afholdt byggemøder på pladsen, og vi har altid haft fri adgang til bese byggeriet. Det har betydet, at kommende arbejdsopgaver (evt. i samråd med fagmanden) er blevet gennemgået, således at eventuelle misforståelser blev taget i opløbet. På den måde har vi løbende kunne følge arbejdet tæt, hvilket vi har sat stor pris på.
Håndværksmæssigt er byggeriet udført yderst professionelt af både egne medarbejdere og underleverandører, som har fokus på kvalitetsbyggeri og god finish. Byggepladsen var under hele forløbet fint opryddet.
Det er vores oplevelse af Midtjysk Albyg A/S ikke stopper før kunden er 100 % tilfreds med resultatet, og det har betydet meget for os. Vi kan derfor varmt anbefale Midtjysk Albyg A/S til andre, som ønsker opført et individuelt husbyggeri.”
Henrik Mogensen og Bente Pedersen
Mejrup, Holstebro
I 2010 opførte Midtjysk Albyg et 170 m² parcelhus i Frederiks.
”Vi havde selv tegnet huset, og det blev nøjagtig som vi gerne ville have det. Der er intet vi har fortrudt, og vi har været med i byggeprocessen hele vejen.
Vi har haft en løbende sparring med medarbejderne i Midtjysk Albyg, og har haft mulighed for at drøfte ændringer og muligheder under byggeriet. Vi har fået et fuldmuret byggeri af høj kvalitet – både ude og inde.
Midtjysk Albyg var ikke billigst, men det var vigtigt for os, at vi havde mulighed for at være med i en proces, hvor alt ikke var besluttet på forhånd og ikke stod til at ændre”.

Trine og Benny Petersen
Frederiks