Projektforløb

Projektets forløb ved privatbyggeri - 13. rigtige

Hos Midtjysk Albyg A/S har vi mere end 30 års erfaring i at bygge for tilfredse kunder. Vi er fuldt ud bevidste om, at de fleste af vores kunder kun har lidt eller ingen erfaring i at bygge. Derfor har vi sammensat 13 punkter, der hjælper dig igennem alle byggeriets faser. Fra idé til færdigt byggeri.

1. Idé


Går I med planer om at bygge nyt domicil, nyt parcelhus, bygge til eller blot at få rettet jeresbestående faciliteter til, så er det en god idé at rådføre jer med en salgskonsulent fra MidtjyskAlbyg A/S.

2. Forslag


I kan uforpligtende få besøg af en vore salgskonsulenter, som lytter til jeres idéer og tanker. Efter en grundig gennemgang tager konsulenten opgaven med hjem og får, via vore dygtigemedarbejdere på tegnestuen, udarbejdet et skitseforslag. Hvis forslaget godkendes af jer,udarbejder vi efterfølgende et konkret tilbud.

3. Aftale


Vi håber naturligvis, at vort skitseforslag og tilbud modsvarer jeres forventninger. I bekræftendefald indgår vi en skriftlig aftale (kontrakt) om udførelse af opgaven. Vi giver referencertil kunder, som vi tidligere har bygget for, således at I kan føle tryghed ved Midtjysk Albyg A/S,inden I sætter jeres underskrift på kontrakten.

4. Projekt


Når kontrakten er underskrevet, går vores tegnestue i gang med at udarbejde de færdige projekttegninger, statiske beregninger, energirammeberegninger m.v. til myndighederne.

5. Tilladelse


Når materialet er klar, sørger Midtjysk Albyg A/S for, at der indsendes en byggeansøgning tilkommunen med det materiale, der hører til. Undervejs i forløbet kontakter vi relevante myndighederog får afklaret evt. uoverensstemmelser. Når byggetilladelsen foreligger, er vi klar tilat stikke spaden i jorden.

6. Byggestart


Ved byggestart holdes der et koordineringsmøde, hvor den endelige tidsplan aftales, og jordarbejdetkan gå i gang.

7. Støbe


Støbearbejdet udføres af dygtige, kvalitetsbeviste og erfarne håndværkere, som hovedregelvore egne medarbejdere.

8. Tømrer


Tømrerarbejdet udføres af vore dygtige og kvalitetsbevidste medarbejdere, der har stor erfaringfra lignende opgaver.

9. Mekanik


Entrepriser som f.eks. VVS, el, ventilation og maler udføres af faste, stabile samarbejdspartnere, som til enhver opgave bliver målt på kvalitet og konkurrenceevne.

10. Aflevering


Før aflevering af byggeriet foretages der en mangelgennemgang. Efter udførelse af evt. manglerudarbejdes der et afleveringsdokument, som underskrives af begge parter. Herefter erbyggeriet klar til at blive taget i brug.

11. Kvalitetssikring


Når byggeriet er afleveret, udarbejder Midtjysk Albyg A/S en kvalitetssikringsmappe, som udleveres og gennemgås med kunden.

12. 1 år


Ét år efter aflevering indkalder Midtjysk Albyg A/S til førsteårs gennemgang.

13. 5 år


Fem år efter aflevering indkalder Midtjysk Albyg A/S til femteårs gennemgang.